Ενότητες Ελέγχου

Το σύνολο του συστήματος ποιότητας αποτελείται από 9 ενότητες, που όλες μαζί συνθέτουν μια ισορροπημένη πολιτική ποδηλασίας. Κάθε μονάδα αποκτά ξεχωριστή βαθμολογία ποιότητας. Μαζί αντικατοπτρίζουν το επίπεδο ποιότητας της πολιτικής του ποδηλάτου σε μια πόλη ή μια περιφέρεια και με βάση την κατάσταση δημιουργείται ένα σχέδιο δράσης για την συνέχεια

Ενότητες για τις Πόλεις


Ενότητες για τις Περιφέρειες