28 Νοε 2012

30 χλμ / ώρα – κάνοντας τους δρόμους βιώσιμους!

Εσείς θα καθορίσετε το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων!

Θέλουμε να έχουμε περισσότερη οδική ασφάλεια και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, ζητάμε ένα πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε χωριά και πόλεις. Εγγραφείτε για να ψηφίσετε μαζί μας – υποστηρίξτε την  Πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών μας (ECI).

Το όριο των 30 χλμ/ώρα είναι ένας φθηνός και δημοφιλής τρόπος για τη βελτίωση της ασφάλειας, τη μείωση της ρύπανσης και την ενθάρρυνση πιο έξυπνων επιλογών για τις μετακινήσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και σε λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται χωρίς φόβο.

Θέλουμε να επιτύχουμε αυτά τα οφέλη για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όριο 30 χλμ/ώρα θα πρέπει να γίνει το προκαθορισμένο όριο ταχύτητας για τα χωριά, τις κωμοπόλεις και τις πόλεις με τις τοπικές αρχές να είναι σε θέση να αποφασίσουν για τις εξαιρέσεις. Για το λόγο αυτό, θα θέσουμε την ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε η Επιτροπή να καταλήξει σε μια πρόταση για την εισαγωγή του ορίου ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα.

Οργανώνουμε την  «Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών» ένα συναρπαστικό, καινούργιο μέσο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει μια τεράστια προσπάθεια γιατί θα πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές μέσα σε ένα χρόνο από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγραφείτε σήμερα κιόλας εδώ

21 Νοε 2012

Νϊκη για τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 20 Νοεμβρίου 2012, για μια σαφή διάκριση μεταξύ ενεργητικής και παθητικής μεταφοράς.  H ECF εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχία της εκστρατείας, η οποία έχει διασφαλίσει το μέλλον των επενδύσεων  για την ποδηλασία.

"Χρειαζόμαστε μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο τι είναι ποδήλατο και τι υπερβαίνει τον ορισμό του« ποδηλάτου», εξηγεί ο Ceri Woolsgrove, Διευθυντής Οδικής Ασφάλειας της
ECF.

"Αυτό είναι σημαντικό για σαφείς αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της υποδομής και των εγκαταστάσεων για τα ποδήλατα που αρχές έχουν να κάνουν σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο."

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, τα Ε-bikes, γνωστά επισήμως ως ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση (EPACs) ή pedelecs, περιορίζονται στα 250
Watts. Μπορούν να ωθήσουν τον αναβάτη σε όχι περισσότερο από 25 χλμ/ώρα, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται με ασφάλεια τις υποδομές για το ποδήλατο με άλλους χρήστες.

Στην ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να διατηρήσουν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα  Pedelecs μόνο με μέγιστη ταχύτητα 25 χλμ/ώρα και 250
Watt ισχύ θα εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις για τις μοτοσικλέτες. Οι οργανώσεις των ποδηλατών σε όλη την Ευρώππη χαιρέτισαν την κίνηση, θεωρώντας ότι είναι ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων

Υπήρξαν προηγούμενες προσκλήσεις για pedelecs με απεριόριστη ισχύ να εξαιρούνται από τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, πράγμα που θα σήμαινε πιο ισχυρές μηχανές δεν θα υπόκεινταν σε αυστηρότερο έλεγχο. Η ECF, μαζί με ομάδες της βιομηχανίας ποδηλάτων, πίεσε για να παραμείνει η ίδια νομοθεσία.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι οι εξαιρέσεις από τη νομοθεσία αυτή για ηλεκτρικά ποδήλατα παραμένουν αμετάβλητες," προσθέτει  ο Woolsgrove.

"Την στιγμή που θα αρχίσεις να αλλάζει τον ορισμό του ποδηλάτου, εκθέτεις την ποδηλασία σε όλο το φάσμα μιας άσχημης νομοθεσίας. Θα μπορούσε να σημαίνει υποχρεωτικά κράνη, ασφάλιση, άδειες για να αναφέρουμε μόνο μερικές από τις αρνητικές συνέπειες. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τη φήμη της ποδηλασίας, και να χάσουν όλα τα θαυμάσια οφέλη που έχουν οι ποδηλάτες."

Η ECF υποστηρίζει την τεράστια αύξηση της χρήσης και pedelec και των πωλήσεων και τη θεωρεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στο μέλλον. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα pedelecs ήταν μια τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη, με πωλήσεις πάνω από 700.000 μονάδες το 2011. Μόνο στη Γερμανία, υπάρχουν ήδη ένα εκατομμύριο pedelecs σε χρήση, με 310.000 πωλήσεις το περασμένο έτος. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με μόλις πάνω από 11.500 οχήματα στη Δυτική Ευρώπη το περασμένο έτος παρά τις μεγάλες επιδοτήσεις.

Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου χρειάζεται ακόμη να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά μετά από μακρά συζήτηση μηνών, αυτό θεωρείται γενικά ως μια τυπική διαδικασία. Άλλες χώρες έχουν δει τη νομοθεσία της ΕΕ ως τον καλύτερο τρόπο για τη ρύθμιση της ποδηλασίας, με την Αυστραλία πρόσφατα να υιοθετεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρικό ποδήλατο.

"Η ECF θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσει την COLIBI και COLIPED για όλη τη σκληρή δουλειά τους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Η συνεργασία μας ήταν ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς οι ομάδες της βιομηχανίας και των χρηστών μπορεούν να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις », λέει ο Manfred Neun, Πρόεδρος της ECF.11 Νοε 2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας πρόκειται να τεθούν υπόψη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του ΚΟΚ τα πιο κάτω θέματα: 

1. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Αναβάτη (π.χ. κράνος, ένδυση, κ.λπ.)

2. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Ποδηλάτου (π.χ. φώτα, ανακλαστικά στοιχεία, πινακίδα, κ.λπ.)

3. Κανόνες κυκλοφορίας επί της οδού (π.χ. ταχύτητα, θέση επί της οδού, κ.λπ.)

4. Κανόνες κυκλοφορίας επί των ποδηλατολωρίδων, πεζοδρόμων (π.χ. ταχύτητα, προτεραιότητες, κ.λπ.)

5. Εκπαίδευση – πιστοποίηση ποδηλατιστών

6. Ασφάλιση ποδηλάτου ή ποδηλάτη 


Ηδη  η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Αναθεώρησης του ΚΟΚ πρόκειται να συζητήσει τα άρθρα 4 και 5 του ΚΟΚ (καθώς και το αντίστοιχο αρχείο πινακίδων).

Τις αλλαγές και προσθήκες στα πιο πάνω άρθρα που αφορούν τις πινακίδες μπορείτε να βρείτε εδώ  1. ΑΡΘΡΑ 4, 5
  2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

13 Σεπ 2012

Ποδηλατικές δράσεις Σεπτέμβριος 2012
H Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και υπεύθυνη για την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – EUROVELO και το Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, συνεργάζονται σε μια σειρά από δράσεις για την διάδοση της χρήσης του ποδηλάτου και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των ποδηλατικών ομάδων/οργανώσεων στη διαμόρφωση της ποδηλατικής πολιτικής στην περιφερειακή ενότητας Θεσσαλονίκης και του μητροπολιτικού δήμου της Θεσσαλονίκης και του Σχεδίου Bιώσιμης Aστικής Kινητικότητας της περιοχής.
13 - 16 Σεπτεμβρίου
Greenwave Festival
Δωρεάν βόλτες με τα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ
Συμμετοχική χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών

    Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή του κοινού στις διαδικασίες διάδοσης της ποδηλατοκίνησης στην πόλη μας. Κύριος στόχος είναι η χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, επιπλέον του ποδηλατόδρομου, τις οποίες επιλέγουν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις οι κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης. Δευτερεύον στόχος είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών της κάθε διαδρομής (χρόνος κίνησης, βαθμός δυσκολίας και επικινδυνότητα). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν διαθέτουν ποδήλατο να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ. Θα παρέχεται από το διαδίκτυο λίστα διαθέσιμων εφαρμογών χαρτογράφησης, πρόσβαση σε πλατφόρμα συμμετοχικής χαρτογράφησης και δυνατότητα υποβολής των ποδηλατικών διαδρομών που θα καταγράφονται από τους επισκέπτες. Επίσης στο χώρο των εκδηλώσεων θα διατίθενται δωρεάν για βόλτα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ. Στο χώρο θα παρέχεται δωρεάν έλεγχος των ποδηλάτων και των ποδηλατών από τους εθελοντές και την Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – Eurovelo.

Συμμετοχική χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών : http://eco.auth.gr/wordpress/?page_id=383913-22 Σεπτεμβρίου:
Έρευνα ικανοποίησης ποδηλατών.
   Σκοπός της έρευνας είναι διαμόρφωση ενός βασικού επιπέδου αναφοράς της ικανοποίησης των ποδηλατών στην πόλη σε σχέση με τα υπάρχοντα μέτρα για την ποδηλασία. Ακριβώς όπως και οι περισσότερες αποφάσεις, η επιλογή του μεταφορικού μέσου εξαρτάται από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αισθανόμαστε και όχι από την πραγματικότητα της κατάστασης. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ένα βαρόμετρο ή σεισμογράφος για τις αντιλήψεις των ποδηλατών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί παράλληλα, σε πρώτη φάση με τις δράσεις συμμετοχικής χαρτογράφησης των ποδηλατικών διαδρομών και εν συνεχεία με την αξιολόγηση των ποδηλατικών διαδρομών και του επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής στην Θεσσαλονίκη.

Έρευνα ικανοποίησης ποδηλατών - TRENDY TRAVEL BICYCLE CLIMATE TEST http://eco.auth.gr/wordpress/?page_id=3864


15 Σεπτεμβρίου
Greenwave Festival
“Ψάχνοντας τον χαμένο ποδηλατόδρομο”
Mια ποδηλατική περιήγηση-περιπέτεια στον ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης.

    Σκοπός της δράσης είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες τον ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης και να συνειδητοποιήσουν τις καθημερινές ανάγκες ενός ποδηλάτη.  Στόχος είναι, οι επισκέπτες (με τα ποδήλατά τους ή με αυτά που θα διατίθενται δωρεάν από το ΟΙΚΟ-ΑΠΘ), αφού μελετήσουν τον χάρτη, να προσπαθήσουν να διατρέξουν όσο μεγαλύτερο μέρος του ποδηλατόδρομου, αναζητώντας χαρακτηριστικά σημεία (που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την κίνηση με ποδήλατο) κατά μήκος της διαδρομής. Στο χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχει έντυπος χάρτης του ποδηλατόδρομου της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος χάρτης θα υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή προσβάσιμος από το διαδίκτυο.16 - 22 Σεπτεμβρίου:
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Αξιολόγηση ποδηλατικών διαδρομών
και επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής

    Στόχοι είναι α. η αξιολόγηση των ποδηλατικών διαδρομών (εντός και εκτός ποδηλατοδρόμου) που χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές μετακινήσεις στη πόλη μας και β. η αξιολόγηση του επιπέδου της ποδηλατικής πολιτικής, τόσο από τις αρχές και το μόνιμο και πολιτικό προσωπικό του Δήμου, όσο και από τις τυπικές και άτυπες ομάδες ποδηλατών της πόλης. Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας συμμετοχικής χαρτογράφησης καθώς εκτός από τον ποδηλατόδρομο θα αξιολογηθεί το σύνολο των ποδηλατικών διαδρομών που θα έχει καταγραφεί. Στον χώρο των εκδηλώσεων και στο διαδίκτυο θα υπάρχουν 2 ερωτηματολόγια για την διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των ποδηλατικών διαδρομών και του επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής.


22 Σεπτεμβρίου: Λευκός Πύργος
Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο
Δωρεάν βόλτες στην πόλη με τα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ.

    Η δράση αυτή γίνεται με αφορμή την κορύφωση των εκδηλώσεων της εβδομάδας ευρωπαϊκής κινητικότητας με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητα, αποσκοπώντας στη συνέχεια των πρακτικών που αναπτύχθηκαν με τις προηγούμενες δράσεις.
Στο χώρο των εκδηλώσεων θα διατίθενται δωρεάν για βόλτα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ. Επίσης στο χώρο θα παρέχεται δωρεάν έλεγχος των ποδηλάτων και των ποδηλατών από τους εθελοντές και την Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – Eurovelo.

9 Σεπ 2012

Ψάχνοντας τον χαμένο ποδηλατόδρομο...της Θεσσαλονίκης


H Oικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης,
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και υπεύθυνη για την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών - EUROVELO
και
        το Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ

ενόψει της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου) και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του "Greenwave Festival" (13-16 Σεπτεμβρίου), διοργανώνουν δράσεις,  για την διάδοση της ποδηλατοκίνησης στην Θεσσαλονίκη και την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες σύνταξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) της πόλης:
  •  15 Σεπτεμβρίου: Ποδηλατική περιήγηση στο ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης
  • 13 - 16 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχική χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών
  • 13-22 Σεπτεμβρίου: Έρευνα ικανοποίησης ποδηλατών
  • 16 - 22 Σεπτεμβρίου: Αξιολόγηση ποδηλατικών διαδρομών και επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: