12 Νοε 2014

Συνεργατικές δομές για την οικονομική και κοινωνική μεταμόρφωση μιας πόλης ή μητρόπολης

Νίκος Σουλάκης
Στο Τορίνο της Ιταλίας όπου πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Νοεμβρίου 2014 το πρώτο εργαστήριο του προγράμματος METROS του ιδρύματος German Marshall Fund των Η.Π.Α. (GMF)  πήρε μέρος η Κοιν.Σ.Επ. Πράσινες Διαδρομές, ως μέλος της αντιπροσωπείας του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί με τους Δήμους  Τορίνο,  Γένοβα και Μπιλμπάο.
Οι 4 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα METROS (Metropolitan Economic Transformation and Regional Organizational Structures) με στόχο την αναζήτηση  ιδεών και στρατηγικών για την συνεργατική οικοδόμηση ενός μητροπολιτικού οίκο - (βιώσιμου)  συστήματος για την ανάπτυξη και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στα εργαστήρια εξερευνούνται στρατηγικές και εργαλεία για το πώς οι τοπικές υπηρεσίες ανάπτυξης, τα ιδρύματα, οι κυβερνήσεις της πόλης, καθώς και οι φορείς του ιδιωτικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα μπορούν να εμπλακούν πιο αποτελεσματικά  ο ένας τον άλλο με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.
Τορίνο
Στις εισηγήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρουσιάστηκαν το παράδειγμα της Βαλτιμόρης, η Opportunity Collaborative (Συνεργατική Ευκαιριών), μια κοινοπραξία επιφορτισμένη με την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη όπου βοηθά στον συντονισμό των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, των μεταφορών και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού για τη μείωση των ανισοτήτων και τη σύνδεση όλων των πολιτών  και το «Talent Magnet Strategy», οι στρατηγικές για την προσέλκυση και συγκράτηση ταλέντων στην πόλη της Βοστώνης  που αναγνωρίζουν το ταλέντο ως μια «ροή» - τόσο προς τα μέσα και προς τα έξω – και έτσι η πόλη παραμένει ανταγωνιστική παρά τις επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών καθώς αποδεικνύει συνεκτικότητα με τους τωρινούς κατοίκους και μετατρέπει αυτούς που την εγκαταλείπουν σε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν την σύνδεση με την διασπορά, την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους φοιτητές μέσω της πρακτικής άσκησης, την δυνατότητα κάποιου να δημιουργήσει «ρίζες» στην πόλη μέσω της δυνατότητας στέγασης κά. 
Το 2010 ο Δήμος Γένοβα δημιούργησε τον σύνδεσμο «Smart City» με στόχο την μετατροπής της Γένοβας σε μια έξυπνη πόλη, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης και της εφαρμογής νέων εργαλείων σχεδιασμού. Οι συνιδρυτές είναι η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Enel και το Πανεπιστήμιο της Γένοβας με περισσότερα από εξήντα μέλη συμπεριλαμβανομένων και άλλων θεσμικών οργάνων (Περιφέρεια, Επαρχία, Εμπορικό Επιμελητήριο, Λιμάνι), μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η «Lan Ekintza»  είναι η τοπική υπηρεσία ανάπτυξης του Δήμου Μπιλμπάο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1989ç Περιλαμβάνει γραφεία απασχόλησης, την προώθηση του εμπορίου και του τουρισμού της πόλης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Τορίνο, σημείο αναφοράς είναι  η μητροπολιτική περιοχή, με τις απαιτήσεις της όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη και την ρύθμιση των μεταφορών και των αναγκών στον τομέα των υπηρεσιών, που είναι πολύ ευρύτερο από το διοικητικό όρια της πόλης. H ένωση «Torino Strategia» ιδρύθηκε το 2000 και  έχει πάνω από 85 μέλη συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, πολιτιστικών κέντρων, εταιρειών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγγελματικών ενώσεων.

Σπύρος Πέγκας
Ο κ. Σπύρος Πέγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρουσίασε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της Θεσσαλονίκης για τον Δήμο και τον Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανάπτυξη της μητρόπολης μέσα από ευρύτερες συνεργασίες για πολλές μορφές τουρισμού όπως ιατρικός και υγείας/ευεξίας, συνεδριακός, αθλητικός κά
Ο κ. Νίκος Σουλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός τόνισε την ανάγκη ανάκτησης και αναβάθμισης  του δημόσιου χώρου με την αναδόμηση των δημόσιων συγκοινωνιών με συναίνεση και συμμετοχή περισσότερων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας μητροπολιτικής συνείδησης και μητροπολιτικού φορέα συντονισμού δράσεων.
ο  κ.  Γιώργος Φαρφαράς , Πράσινες Διαδρομές ΚοινΣ.Επ., τόνισε την σημασία της βιώσιμης κινητικότητας για την λειτουργία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή μιας πόλης, για τους τουρίστες και τους κατοίκους, και την ανάγκη μητροπολιτικών δικτύων ποδηλατοδρόμων και συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. Παρουσίασε επίσης τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά εργαλεία και τις δυνατότητες που παρέχουν για συνεργατικό σχεδιασμό ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης (ADVANCE, http://eu-advance.euκαι της ποδηλατικής πολιτικής της μητρόπολης ή της περιφερειακής ενότητας (BYPAD, http://www.bypad.org/).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου