12 Νοε 2014

Συνεργατικές δομές για την οικονομική και κοινωνική μεταμόρφωση μιας πόλης ή μητρόπολης

Νίκος Σουλάκης
Στο Τορίνο της Ιταλίας όπου πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Νοεμβρίου 2014 το πρώτο εργαστήριο του προγράμματος METROS του ιδρύματος German Marshall Fund των Η.Π.Α. (GMF)  πήρε μέρος η Κοιν.Σ.Επ. Πράσινες Διαδρομές, ως μέλος της αντιπροσωπείας του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί με τους Δήμους  Τορίνο,  Γένοβα και Μπιλμπάο.
Οι 4 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα METROS (Metropolitan Economic Transformation and Regional Organizational Structures) με στόχο την αναζήτηση  ιδεών και στρατηγικών για την συνεργατική οικοδόμηση ενός μητροπολιτικού οίκο - (βιώσιμου)  συστήματος για την ανάπτυξη και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Στα εργαστήρια εξερευνούνται στρατηγικές και εργαλεία για το πώς οι τοπικές υπηρεσίες ανάπτυξης, τα ιδρύματα, οι κυβερνήσεις της πόλης, καθώς και οι φορείς του ιδιωτικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα μπορούν να εμπλακούν πιο αποτελεσματικά  ο ένας τον άλλο με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.
Τορίνο
Στις εισηγήσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρουσιάστηκαν το παράδειγμα της Βαλτιμόρης, η Opportunity Collaborative (Συνεργατική Ευκαιριών), μια κοινοπραξία επιφορτισμένη με την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη όπου βοηθά στον συντονισμό των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, των μεταφορών και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού για τη μείωση των ανισοτήτων και τη σύνδεση όλων των πολιτών  και το «Talent Magnet Strategy», οι στρατηγικές για την προσέλκυση και συγκράτηση ταλέντων στην πόλη της Βοστώνης  που αναγνωρίζουν το ταλέντο ως μια «ροή» - τόσο προς τα μέσα και προς τα έξω – και έτσι η πόλη παραμένει ανταγωνιστική παρά τις επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών καθώς αποδεικνύει συνεκτικότητα με τους τωρινούς κατοίκους και μετατρέπει αυτούς που την εγκαταλείπουν σε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν την σύνδεση με την διασπορά, την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους φοιτητές μέσω της πρακτικής άσκησης, την δυνατότητα κάποιου να δημιουργήσει «ρίζες» στην πόλη μέσω της δυνατότητας στέγασης κά. 
Το 2010 ο Δήμος Γένοβα δημιούργησε τον σύνδεσμο «Smart City» με στόχο την μετατροπής της Γένοβας σε μια έξυπνη πόλη, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης και της εφαρμογής νέων εργαλείων σχεδιασμού. Οι συνιδρυτές είναι η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Enel και το Πανεπιστήμιο της Γένοβας με περισσότερα από εξήντα μέλη συμπεριλαμβανομένων και άλλων θεσμικών οργάνων (Περιφέρεια, Επαρχία, Εμπορικό Επιμελητήριο, Λιμάνι), μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η «Lan Ekintza»  είναι η τοπική υπηρεσία ανάπτυξης του Δήμου Μπιλμπάο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1989ç Περιλαμβάνει γραφεία απασχόλησης, την προώθηση του εμπορίου και του τουρισμού της πόλης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Τορίνο, σημείο αναφοράς είναι  η μητροπολιτική περιοχή, με τις απαιτήσεις της όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη και την ρύθμιση των μεταφορών και των αναγκών στον τομέα των υπηρεσιών, που είναι πολύ ευρύτερο από το διοικητικό όρια της πόλης. H ένωση «Torino Strategia» ιδρύθηκε το 2000 και  έχει πάνω από 85 μέλη συμπεριλαμβανομένων δημόσιων φορέων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, πολιτιστικών κέντρων, εταιρειών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγγελματικών ενώσεων.

Σπύρος Πέγκας
Ο κ. Σπύρος Πέγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. παρουσίασε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της Θεσσαλονίκης για τον Δήμο και τον Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανάπτυξη της μητρόπολης μέσα από ευρύτερες συνεργασίες για πολλές μορφές τουρισμού όπως ιατρικός και υγείας/ευεξίας, συνεδριακός, αθλητικός κά
Ο κ. Νίκος Σουλάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός τόνισε την ανάγκη ανάκτησης και αναβάθμισης  του δημόσιου χώρου με την αναδόμηση των δημόσιων συγκοινωνιών με συναίνεση και συμμετοχή περισσότερων κοινωνικών ομάδων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας μητροπολιτικής συνείδησης και μητροπολιτικού φορέα συντονισμού δράσεων.
ο  κ.  Γιώργος Φαρφαράς , Πράσινες Διαδρομές ΚοινΣ.Επ., τόνισε την σημασία της βιώσιμης κινητικότητας για την λειτουργία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή μιας πόλης, για τους τουρίστες και τους κατοίκους, και την ανάγκη μητροπολιτικών δικτύων ποδηλατοδρόμων και συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων. Παρουσίασε επίσης τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά εργαλεία και τις δυνατότητες που παρέχουν για συνεργατικό σχεδιασμό ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης (ADVANCE, http://eu-advance.euκαι της ποδηλατικής πολιτικής της μητρόπολης ή της περιφερειακής ενότητας (BYPAD, http://www.bypad.org/).


26 Φεβ 2013

Παρουσίαση του BYPAD στο Ελληνικό Δίκτυο Πράσινων ΠόλεωνMε μία συμβολική δενδροφύτευση στην περιοχή της Τούμπας και με την υπογραφή του καταστατικού και της διακήρυξης από τους εκπροσώπους των εννέα Δήμων-μελών που συμμετέχουν, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012, το Ιδρυτικό συνέδριο του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων πόλεων, το έναυσμα του οποίου έδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών του συνεδρίου (Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012), παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Ευάγγελου Λιβιεράτου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν την αστική βιωσιμότητα και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημιουργία του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων αποσκοπεί: 
  • Στην αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των Τοπικών Αρχών γύρω από τα Πράσινα θέματα
  • Στην ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας γύρω από την Πράσινη Διαχείριση μεταξύ των ελληνικών Πόλεων / Δήμων
  • Στη συμβολή για τη ανάπτυξη Πράσινων Πρακτικών & Πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο


Κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας, παρουσιάστηκε από τον Γεώργιο Φαρφαρά, πιστοποιημένο ελεγκτή του συστήματος BYPAD, η διαδικασία ελέγχου BYPAD η οποία εκτός από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καταλήγει σε μια έκθεση με ένα κατάλογο των δράσεων βελτίωσης για την πολιτική του ποδηλάτου. Σε αυτό το σχέδιο δράσης καταγράφονται συγκεκριμένοι στόχοι και οι δράσεις που προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τα αρμόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες.

Η πρόταση προς το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δικτύου, στον σύνδεσμο http://www.depp.gr/general/2012/11/12/bypad

28 Νοε 2012

30 χλμ / ώρα – κάνοντας τους δρόμους βιώσιμους!

Εσείς θα καθορίσετε το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων!

Θέλουμε να έχουμε περισσότερη οδική ασφάλεια και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, ζητάμε ένα πανευρωπαϊκό όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε χωριά και πόλεις. Εγγραφείτε για να ψηφίσετε μαζί μας – υποστηρίξτε την  Πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών μας (ECI).

Το όριο των 30 χλμ/ώρα είναι ένας φθηνός και δημοφιλής τρόπος για τη βελτίωση της ασφάλειας, τη μείωση της ρύπανσης και την ενθάρρυνση πιο έξυπνων επιλογών για τις μετακινήσεις. Μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας και σε λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται χωρίς φόβο.

Θέλουμε να επιτύχουμε αυτά τα οφέλη για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το όραμά μας; Το όριο 30 χλμ/ώρα θα πρέπει να γίνει το προκαθορισμένο όριο ταχύτητας για τα χωριά, τις κωμοπόλεις και τις πόλεις με τις τοπικές αρχές να είναι σε θέση να αποφασίσουν για τις εξαιρέσεις. Για το λόγο αυτό, θα θέσουμε την ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε η Επιτροπή να καταλήξει σε μια πρόταση για την εισαγωγή του ορίου ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα.

Οργανώνουμε την  «Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών» ένα συναρπαστικό, καινούργιο μέσο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει μια τεράστια προσπάθεια γιατί θα πρέπει να συγκεντρωθούν περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές μέσα σε ένα χρόνο από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εγγραφείτε σήμερα κιόλας εδώ

21 Νοε 2012

Νϊκη για τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 20 Νοεμβρίου 2012, για μια σαφή διάκριση μεταξύ ενεργητικής και παθητικής μεταφοράς.  H ECF εκφράζει την ικανοποίησή της για την επιτυχία της εκστρατείας, η οποία έχει διασφαλίσει το μέλλον των επενδύσεων  για την ποδηλασία.

"Χρειαζόμαστε μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο τι είναι ποδήλατο και τι υπερβαίνει τον ορισμό του« ποδηλάτου», εξηγεί ο Ceri Woolsgrove, Διευθυντής Οδικής Ασφάλειας της
ECF.

"Αυτό είναι σημαντικό για σαφείς αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της υποδομής και των εγκαταστάσεων για τα ποδήλατα που αρχές έχουν να κάνουν σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο."

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, τα Ε-bikes, γνωστά επισήμως ως ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση (EPACs) ή pedelecs, περιορίζονται στα 250
Watts. Μπορούν να ωθήσουν τον αναβάτη σε όχι περισσότερο από 25 χλμ/ώρα, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται με ασφάλεια τις υποδομές για το ποδήλατο με άλλους χρήστες.

Στην ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να διατηρήσουν την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα  Pedelecs μόνο με μέγιστη ταχύτητα 25 χλμ/ώρα και 250
Watt ισχύ θα εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις για τις μοτοσικλέτες. Οι οργανώσεις των ποδηλατών σε όλη την Ευρώππη χαιρέτισαν την κίνηση, θεωρώντας ότι είναι ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων

Υπήρξαν προηγούμενες προσκλήσεις για pedelecs με απεριόριστη ισχύ να εξαιρούνται από τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, πράγμα που θα σήμαινε πιο ισχυρές μηχανές δεν θα υπόκεινταν σε αυστηρότερο έλεγχο. Η ECF, μαζί με ομάδες της βιομηχανίας ποδηλάτων, πίεσε για να παραμείνει η ίδια νομοθεσία.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι οι εξαιρέσεις από τη νομοθεσία αυτή για ηλεκτρικά ποδήλατα παραμένουν αμετάβλητες," προσθέτει  ο Woolsgrove.

"Την στιγμή που θα αρχίσεις να αλλάζει τον ορισμό του ποδηλάτου, εκθέτεις την ποδηλασία σε όλο το φάσμα μιας άσχημης νομοθεσίας. Θα μπορούσε να σημαίνει υποχρεωτικά κράνη, ασφάλιση, άδειες για να αναφέρουμε μόνο μερικές από τις αρνητικές συνέπειες. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τη φήμη της ποδηλασίας, και να χάσουν όλα τα θαυμάσια οφέλη που έχουν οι ποδηλάτες."

Η ECF υποστηρίζει την τεράστια αύξηση της χρήσης και pedelec και των πωλήσεων και τη θεωρεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στο μέλλον. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα pedelecs ήταν μια τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη, με πωλήσεις πάνω από 700.000 μονάδες το 2011. Μόνο στη Γερμανία, υπάρχουν ήδη ένα εκατομμύριο pedelecs σε χρήση, με 310.000 πωλήσεις το περασμένο έτος. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με μόλις πάνω από 11.500 οχήματα στη Δυτική Ευρώπη το περασμένο έτος παρά τις μεγάλες επιδοτήσεις.

Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου χρειάζεται ακόμη να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά μετά από μακρά συζήτηση μηνών, αυτό θεωρείται γενικά ως μια τυπική διαδικασία. Άλλες χώρες έχουν δει τη νομοθεσία της ΕΕ ως τον καλύτερο τρόπο για τη ρύθμιση της ποδηλασίας, με την Αυστραλία πρόσφατα να υιοθετεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρικό ποδήλατο.

"Η ECF θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσει την COLIBI και COLIPED για όλη τη σκληρή δουλειά τους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Η συνεργασία μας ήταν ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς οι ομάδες της βιομηχανίας και των χρηστών μπορεούν να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις », λέει ο Manfred Neun, Πρόεδρος της ECF.11 Νοε 2012

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας πρόκειται να τεθούν υπόψη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του ΚΟΚ τα πιο κάτω θέματα: 

1. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Αναβάτη (π.χ. κράνος, ένδυση, κ.λπ.)

2. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Ποδηλάτου (π.χ. φώτα, ανακλαστικά στοιχεία, πινακίδα, κ.λπ.)

3. Κανόνες κυκλοφορίας επί της οδού (π.χ. ταχύτητα, θέση επί της οδού, κ.λπ.)

4. Κανόνες κυκλοφορίας επί των ποδηλατολωρίδων, πεζοδρόμων (π.χ. ταχύτητα, προτεραιότητες, κ.λπ.)

5. Εκπαίδευση – πιστοποίηση ποδηλατιστών

6. Ασφάλιση ποδηλάτου ή ποδηλάτη 


Ηδη  η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Αναθεώρησης του ΚΟΚ πρόκειται να συζητήσει τα άρθρα 4 και 5 του ΚΟΚ (καθώς και το αντίστοιχο αρχείο πινακίδων).

Τις αλλαγές και προσθήκες στα πιο πάνω άρθρα που αφορούν τις πινακίδες μπορείτε να βρείτε εδώ  1. ΑΡΘΡΑ 4, 5
  2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

13 Σεπ 2012

Ποδηλατικές δράσεις Σεπτέμβριος 2012
H Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και υπεύθυνη για την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – EUROVELO και το Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, συνεργάζονται σε μια σειρά από δράσεις για την διάδοση της χρήσης του ποδηλάτου και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των ποδηλατικών ομάδων/οργανώσεων στη διαμόρφωση της ποδηλατικής πολιτικής στην περιφερειακή ενότητας Θεσσαλονίκης και του μητροπολιτικού δήμου της Θεσσαλονίκης και του Σχεδίου Bιώσιμης Aστικής Kινητικότητας της περιοχής.
13 - 16 Σεπτεμβρίου
Greenwave Festival
Δωρεάν βόλτες με τα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ
Συμμετοχική χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών

    Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή του κοινού στις διαδικασίες διάδοσης της ποδηλατοκίνησης στην πόλη μας. Κύριος στόχος είναι η χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών, επιπλέον του ποδηλατόδρομου, τις οποίες επιλέγουν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις οι κάτοικοι ή επισκέπτες της πόλης. Δευτερεύον στόχος είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών της κάθε διαδρομής (χρόνος κίνησης, βαθμός δυσκολίας και επικινδυνότητα). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν διαθέτουν ποδήλατο να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ. Θα παρέχεται από το διαδίκτυο λίστα διαθέσιμων εφαρμογών χαρτογράφησης, πρόσβαση σε πλατφόρμα συμμετοχικής χαρτογράφησης και δυνατότητα υποβολής των ποδηλατικών διαδρομών που θα καταγράφονται από τους επισκέπτες. Επίσης στο χώρο των εκδηλώσεων θα διατίθενται δωρεάν για βόλτα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ. Στο χώρο θα παρέχεται δωρεάν έλεγχος των ποδηλάτων και των ποδηλατών από τους εθελοντές και την Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – Eurovelo.

Συμμετοχική χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών : http://eco.auth.gr/wordpress/?page_id=383913-22 Σεπτεμβρίου:
Έρευνα ικανοποίησης ποδηλατών.
   Σκοπός της έρευνας είναι διαμόρφωση ενός βασικού επιπέδου αναφοράς της ικανοποίησης των ποδηλατών στην πόλη σε σχέση με τα υπάρχοντα μέτρα για την ποδηλασία. Ακριβώς όπως και οι περισσότερες αποφάσεις, η επιλογή του μεταφορικού μέσου εξαρτάται από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αισθανόμαστε και όχι από την πραγματικότητα της κατάστασης. Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ένα βαρόμετρο ή σεισμογράφος για τις αντιλήψεις των ποδηλατών στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί παράλληλα, σε πρώτη φάση με τις δράσεις συμμετοχικής χαρτογράφησης των ποδηλατικών διαδρομών και εν συνεχεία με την αξιολόγηση των ποδηλατικών διαδρομών και του επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής στην Θεσσαλονίκη.

Έρευνα ικανοποίησης ποδηλατών - TRENDY TRAVEL BICYCLE CLIMATE TEST http://eco.auth.gr/wordpress/?page_id=3864


15 Σεπτεμβρίου
Greenwave Festival
“Ψάχνοντας τον χαμένο ποδηλατόδρομο”
Mια ποδηλατική περιήγηση-περιπέτεια στον ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης.

    Σκοπός της δράσης είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες τον ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης και να συνειδητοποιήσουν τις καθημερινές ανάγκες ενός ποδηλάτη.  Στόχος είναι, οι επισκέπτες (με τα ποδήλατά τους ή με αυτά που θα διατίθενται δωρεάν από το ΟΙΚΟ-ΑΠΘ), αφού μελετήσουν τον χάρτη, να προσπαθήσουν να διατρέξουν όσο μεγαλύτερο μέρος του ποδηλατόδρομου, αναζητώντας χαρακτηριστικά σημεία (που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την κίνηση με ποδήλατο) κατά μήκος της διαδρομής. Στο χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχει έντυπος χάρτης του ποδηλατόδρομου της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος χάρτης θα υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή προσβάσιμος από το διαδίκτυο.16 - 22 Σεπτεμβρίου:
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
Αξιολόγηση ποδηλατικών διαδρομών
και επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής

    Στόχοι είναι α. η αξιολόγηση των ποδηλατικών διαδρομών (εντός και εκτός ποδηλατοδρόμου) που χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές μετακινήσεις στη πόλη μας και β. η αξιολόγηση του επιπέδου της ποδηλατικής πολιτικής, τόσο από τις αρχές και το μόνιμο και πολιτικό προσωπικό του Δήμου, όσο και από τις τυπικές και άτυπες ομάδες ποδηλατών της πόλης. Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας συμμετοχικής χαρτογράφησης καθώς εκτός από τον ποδηλατόδρομο θα αξιολογηθεί το σύνολο των ποδηλατικών διαδρομών που θα έχει καταγραφεί. Στον χώρο των εκδηλώσεων και στο διαδίκτυο θα υπάρχουν 2 ερωτηματολόγια για την διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των ποδηλατικών διαδρομών και του επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής.


22 Σεπτεμβρίου: Λευκός Πύργος
Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο
Δωρεάν βόλτες στην πόλη με τα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ.

    Η δράση αυτή γίνεται με αφορμή την κορύφωση των εκδηλώσεων της εβδομάδας ευρωπαϊκής κινητικότητας με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητα, αποσκοπώντας στη συνέχεια των πρακτικών που αναπτύχθηκαν με τις προηγούμενες δράσεις.
Στο χώρο των εκδηλώσεων θα διατίθενται δωρεάν για βόλτα ποδήλατα του ΟΙΚΟ-ΑΠΘ. Επίσης στο χώρο θα παρέχεται δωρεάν έλεγχος των ποδηλάτων και των ποδηλατών από τους εθελοντές και την Τεχνική Υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών – Eurovelo.

9 Σεπ 2012

Ψάχνοντας τον χαμένο ποδηλατόδρομο...της Θεσσαλονίκης


H Oικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης,
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) και υπεύθυνη για την λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών - EUROVELO
και
        το Γραφείο Περιβάλλοντος ΑΠΘ

ενόψει της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου) και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του "Greenwave Festival" (13-16 Σεπτεμβρίου), διοργανώνουν δράσεις,  για την διάδοση της ποδηλατοκίνησης στην Θεσσαλονίκη και την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες σύνταξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) της πόλης:
  •  15 Σεπτεμβρίου: Ποδηλατική περιήγηση στο ποδηλατόδρομο της Θεσσαλονίκης
  • 13 - 16 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχική χαρτογράφηση ποδηλατικών διαδρομών
  • 13-22 Σεπτεμβρίου: Έρευνα ικανοποίησης ποδηλατών
  • 16 - 22 Σεπτεμβρίου: Αξιολόγηση ποδηλατικών διαδρομών και επιπέδου ποδηλατικής πολιτικής

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες: